Obisk sadjarja

V torek, 23. 10. 2018, smo imeli na podružnični šoli Adlešiči obisk sadjarja Janeza Gačnika. Pripravil nam je delavnice v treh skupinah za učence podružnične šole in učence 4. razredov matične šole. V prvi skupini so bili učenci prvih razredov in 4.a, v drugi skupini...