V torek, 23. 10. 2018, smo imeli na podružnični šoli Adlešiči obisk sadjarja Janeza Gačnika. Pripravil nam je delavnice v treh skupinah za učence podružnične šole in učence 4. razredov matične šole. V prvi skupini so bili učenci prvih razredov in 4.a, v drugi skupini učenci 2. in 3. razreda ter 4.b, v zadnji skupini pa učenci 4. in 5. razreda ter učenci 4.c.

Sadjar nam je najprej pripravil predstavitev različnih vrst jabolk. Pokazal nam je veliko starih vrst jabolk ter povedal kako so dobili ime. Razložil in prikazal jim je, kako vzgajamo nove jablane ter kako poteka postopek cepljenja dreves. V zadnjem delu smo posadili novo jablano – carjevič. Učenci so pri zasaditvi aktivno sodelovali. Prikazal pa jim je tudi obrezovanje dreves (jesenski rez dreves).

Učenci so bili navdušeni nad delavnico in so se naučili veliko novega. Za novo drevo pa bodo z veseljem skrbeli.